Private

Private artikel 1

article 1

Private

Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma har en solid erfaring med de "små" sager - f.eks. tilbygning, ombygning, renovering, udhuse, carporte, garager, energiberegninger og bjælkeberegninger m.m.

Derudover tegner vi alle typer enfamiliehuse - herunder lavenergihuse, passivhuse, patriciervillaer m.m.

Hos Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma har vi god erfaring med lovliggørelsessager. Lovliggørelsessager opstår typisk ved, at ens Kommune forlanger man ansøger om en lovliggørende tilladelse, fordi BBR-meddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.

Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma beskæftiger sig også med indretningsforslag i forbindelse med hussalg. Det kan være svært, at sælge et hus med en problematisk indretning. Derfor udarbejder vi gerne et indretningsforslag som evt. kan vedlægges salgsmaterialet.

Se flere billeder her... billede8 billede7 billede2 billede3 billede4 billede5 billede6

Underkategorier